Acc Vip Genshin

Tìm kiếm

Bỏ trống tùy ý

#9858
11,000,000đ
58
asia
14
Đã build full char gọi la hoàn là đbrr
#6622
17,000,000đ
57
asia
11
Kazuha cm6 - 18 roll - 9k2 nguyên thạch
#5138
1,300,000đ
56
asian
6
Zhongli, Albedo, Ayaka, Diluc, Jean, Mona c1. Cung Amos, DTTP... Banner nv 6 trang, banner thường 9 trang
#5054
800,000đ
55
asian
6
6 char 5 sao -1 vk 5 sao
#5053
750,000đ
55
asian
5
5 char 5 sao - 4 vũ khí 5sao
#5052
650,000đ
47
asian
5
5 CHAR 5 SAO
#5051
8,500,000đ
57
asian
12
Kazuha + Trấn, Baal + trấn, Eula + Trấn, Ayaka + Trấn, Diluc + trấn....MB 80days, BP lv50, 6K NT
#5050
10,000,000đ
57
asian
10
10 char - 5 trấn - 38 roll hồng - 900 đá sáng thế - 11m mora
#5023
6,500,000đ
57
asian
12
12 CHAR 5 SAO -9 VŨ KHÍ 5 SAO
#5018
11,500,000đ
57
asian
11
11 CHAR 5 SAO : DILUC CM4 -BAAL CM3 +.... 7 VŨ KHÍ 5 SAO
#5013
6,200,000đ
55
asian
11
11 char + 5 trấn
#5008
15,500,000đ
57
asian
12
12 CHAR : BAAL CM6 + .... 6 TRẤN